Delen

- Advertentie (?) -

Ziedewijdse baan, werkzaamheden wegdek

11-08-2022

APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoud werkzaamheden buiten de reguliere werktijden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft KWS infra ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 26 tot en met 27 augustus 2022, voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het wegdek van de Ziedewijdse baan. De werkzaamheden zullen onder andere tijdens de avond- en nacht worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan het wegdek omvatten onder andere het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de toplaag van het asfalt en het aanbrengen van wegmarkeringen. Deze werkzaamheden hebben een bepaalde geluidsproductie tot gevolg. De werkzaamheden vinden ook in de avond en nacht plaats, om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te kunnen voeren en zo hinder voor de omgeving te beperken.

Bezwaar
Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501 2990 EA Barendrecht Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht Postbus 50951 3007 BM Rotterdam Voor informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij KWS Infra, via: hpolhuijs@kws.nl. Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met Mevr. N. Weterings, via n.weterings@bar-organisatie.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoud werkzaamheden buiten de reguliere werktijden
  • Soortofficielepublicaties (Sociale zekerheid | Organ)
  • Gepubliceerd op11-08-2022
  • Start11-08-2022
  • StraatnaamBaan
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -