Delen

- Advertentie (?) -

Bijdorp-West 13, brandveilig gebruik onderwijsgebouw

28-07-2022

Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning GB22-0043, Bijdorp-West 13

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: voor het brandveilig gebruik van een bestaand onderwijsgebouw aan de Bijdorp-West 13 2992LC Barendrecht (ons kenmerk GB22-0043). De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 15-07-2022 tot en met 26-08-2022 op afspraak inzien door deze op te vragen. Een verzoek daartoe kunt u doen via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning GB22-0043, Bijdorp-West 13
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op28-07-2022
  • Start28-07-2022
  • StraatnaamBijdorp-West 13
  • Postcode2992LC

- Advertentie (?) -