Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzing 2e locosecretaris

04-07-2022

Aanwijzing 2e locosecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht; overwegende:

- de gewenste borging van de vervanging van gemeentesecretaris en 1e locosecretaris;
gelet op:

- het bepaalde in artikel 106, 2e lid van de gemeentewet;
gezien:

- het ambtelijk voorstel d.d. 16 oktober 2020;
besluit:

1. de heer M.J. Jabaaij, werkzaam als bestuurssecretaris in de GR BAR-organisatie, aan te wijzen als 2e locosecretaris van de gemeente Barendrecht.2. dit besluit per 4 november 2020 in werking te laten treden.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Barendrecht van 3 november 2020 De secretaris G.J. Bravenboer
De voorzitter drs. J. van Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzing 2e locosecretaris
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op04-07-2022
  • Start04-07-2022
  • StraatnaamAanwijzing 2eloco
  • Postcode

- Advertentie (?) -