Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzingsbesluit Informatiecontactpersoon

24-06-2022

Aanwijzingsbesluit Informatiecontactpersoon

Besluit van de voorzitter van de Directieraad van de BAR-organisatie van 20 april 2022, houdende aanwijzing van de WOO-contactfunctionaris als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid (WOO) De voorzitter van de Directieraad van de BAR-organisatie; Gelet op

• artikel 4.7 Wet open overheid;
• de Mandaatbesluitregeling van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht;
• het besluit van de Directieraad van 20 april 2022

Besluit:

1. De informatiecontactpersoon binnen het cluster Dienstverlening aan te wijzen als WOO-contactfunctionaris.
2. De aanwijzing vervalt zodra het dienstverband of de te werkstelling van de medewerker eindigt.
3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 mei 2022.

Aldus vastgesteld op 9 juni 2022, Namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,
Dhr. H.W.J. Klaucke voorzitter Directieraad BAR-organisatie

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzingsbesluit Informatiecontactpersoon
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op24-06-2022
  • Start24-06-2022
  • StraatnaamAanwijzingsbesluit Info
  • Postcode

- Advertentie (?) -