Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Operastraat 34, 2992GA Barendrecht

23-06-2022

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Operastraat 34, 2992GA Barendrecht - 2022-000014, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

De gemeente heeft op 6 juni 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-000014 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak op locatie Operastraat 34, 2992GA Barendrecht. De vergunning is verleend.

Inzage
(Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.)

Procedure
U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op {13-06-2022) en bedraagt 6 weken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.barendrecht.nl/bezwaar-maken.

Naar boven