Delen

- Advertentie (?) -

Bestemmingsplan Carnisseweg 65 vastgesteld

16-06-2022

Bestemmingsplan Carnisseweg 65 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Carnisseweg 65 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2022. Dit bestemmingsplan maakt de toevoeging mogelijk van een kavel (kadastraal bekend als 09111) aan de tuin van de woning aan de Carnisseweg 65.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 juni tot en met 28 juli 2022 ter inzage

De stukken zijn online te raadplegen via www.barendrecht.nl/ter-inzage; Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPBTW20210003-VI01). Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 juli 2022 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het uitwerkingsplan met ingang van 29 juli 2022 in werking. Barendrecht, 15 juni 2022

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBestemmingsplan Carnisseweg 65 vastgesteld
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op16-06-2022
  • Start16-06-2022
  • StraatnaamCarnisseweg 65
  • Postcode2500EA

- Advertentie (?) -