Delen

- Advertentie (?) -

Parkeernota deel 3 bijlage Parkeernormen Gemeente Barendrecht

16-06-2022

Parkeernota deel 3 bijlage Parkeernormen Gemeente Barendrecht


Toelichting
Met deze nota parkeernormen wordt invulling gegeven aan de getalsmatige benadering van de parkeereis. In het beleidsdeel (2) van de parkeernota is beschreven dat in de gemeente Barendrecht wordt gerekend met de gemiddelde normbenadering uit CROW publicatie 317 en het ASVV. Hierna is in tabelvorm direct het gemiddelde cijfer bij de diverse functie weergegeven in de tabellen. Er wordt, zoals beschreven in de tekstdelen, altijd gerekend met ‘sterk stedelijk’. Dit in verband met de adressendichtheid die in Barendrecht van toepassing is. Wordt een functie niet teruggevonden, dan kan dat twee dingen betekenen. Deze is eventueel te vinden in de genoemde (nieuwere versies van) publicaties, óf de functie is nog niet beschreven. In dat geval kan (referentie)onderzoek uitkomst bieden. In deze beider gevallen dient ook het gemiddelde cijfer bij de ‘sterk stedelijk’ benadering te worden gezocht. In de tekeningen die hieronder zijn weergegeven van de drie centrumgebieden is in de legenda opgenomen Centrum en Schil. Het onderscheidt is dat in het gebied Centrum vooral wordt geparkeerd door ondernemers, werkers en klanten, terwijl in het schilgebied de nadruk ligt op bewoners en klanten. De beide gebieden lenen zich voor nadere invulling van dubbelgebruik en parkeerregulering zoals dit in het eerder aangehaalde beleidsdeel van de parkeernota staat beschreven.

Bijlage 1a: Tekening stedelijke zone centrum / Middenbaan

Bijlage 1b: Tekening stedelijke zone centrum / Oude Dorp

Bijlage 1c: Tekening stedelijke zone Carnisse Veste

Bijlage 2: Parkeernormen hoofdfunctie wonen De parkeernorm is het gemiddelde van de ‘min’ en ‘max’. norm in de CROW publicatie.

koop, vrijstaand

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,6

1,8

2,1

2,4

0,3 pp/woning

koop, twee-onder-een-kap

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,5

1,7

2

2,2

0,3 pp/woning

koop, tussen/hoek

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,4

1,6

1,8

2

0,3 pp/woning

koop, etage, duur

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,4

1,6

1,9

2,1

0,3 pp/woning

koop, etage, midden

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,3

1,5

1,7

1,9

0,3 pp/woning

koop, etage, goedkoop

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,2

1,4

1,5

1,6

0,3 pp/woning

huurhuis, vrije sector

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,4

1,6

1,8

2

0,3 pp/woning

huurhuis, sociale huur

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,2

1,4

1,5

1,6

0,3 pp/woning

huur, etage, duur

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,3

1,5

1,7

1,9

0,3 pp/woning

huur, etage, midden/goedkoop

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1

1,1

1,3

1,4

0,3 pp/woning

kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,5

0,6

0,7

0,7

0,2 pp/woning

kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2 pp/woning

aanleunwoning en serviceflat

Parkeernorm (per woning)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,4

1,1

1,1

1,2

0,3 pp/woning

Bijlage 3: Parkeernormen overige functies
- Hoofdgroep werken

kantoor (zonder baliefunctie)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde kom

buitengebied

aandeel bezoekers

sterk stedelijk

1,4

1,6

1,7

2,6

5%

commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde kom

buitengebied

aandeel bezoekers

sterk stedelijk

1,7

1,9

2,2

3,6

20%

bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde kom

buitengebied

aandeel bezoekers

sterk stedelijk

1,4

1,8

2,2

2,4

5%

Opmerking

Exclusief vrachtwagenparkeren

bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde kom

buitengebied

aandeel bezoekers

sterk stedelijk

0,7

0,8

0,9

1,1

5%

Opmerking

Exclusief vrachtwagenparkeren

bedrijfsverzamelgebouw

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde kom

buitengebied

aandeel bezoekers

sterk stedelijk

0,9

1,4

1,6

2

Opmerking

Gelijkwaardige mix van kantoren (zonder baliefunctie), arbeidsextensieve en arbeidsintensieve bedrijven


- Hoofdgroep winkelen en boodschappen

buurtsupermarkt

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,9

2,7

3,4

n.v.t.

89%

discountsupermarkt

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,3

4,9

6,5

n.v.t.

96%

fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,1

4,6

5,4

n.v.t.

93%

fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,5

4

4,9

n.v.t.

93%

grote supermarkt

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

5,9

6,8

7,7

n.v.t.

84%

groothandel in levensmiddelen

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

6,4

6,4

n.v.t.

80%

hoofdwinkelcentrum 50.000-100.000 inwoners

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,8

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

92%

buurt- en dorpscentrum

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

3,1

3,7

n.v.t.

72%

wijkcentrum (gemiddeld)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

4,3

5,1

n.v.t.

79%

weekmarkt (bij dorpscentrum)

Parkeerkencijfers (per m1 kraam)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,2

0,2

0,2

n.v.t.

85%

Opmerkingen

Indien geen parkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder/ er bestaan forse margeverschillen

kringloopwinkel

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

1,2

1,7

2,3

89%

bruin- en witgoedzaken

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,7

5,6

7,4

9,3

92%

woonwarenhuis/woonwinkel

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,2

1,7

1,9

2

91%

meubelboulevard/woonboulevard

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

1,9

2,3

n.v.t.

93%

bouwmarkt

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

1,8

2,3

2,5

87%

tuincentrum

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

2,3

2,6

2,9

89%

Opmerking

Inclusief buitenruimte

groencentrum

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

2,3

2,6

2,9

89%

Opmerking

Inclusief buitenruimte

- Hoofdgroep cultuur, ontspanning en sport

bibliotheek

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,5

0,8

1,1

1,4

97%

museum

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,4

0,6

1

n.v.t.

95%

Opmerking

Van deze functie kunnen alleen globale parkeernormen gegeven worden. Er moet een forse marge in

acht worden genomen bij de toepassing van deze parkeernormen

bioscoop

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,2

7,9

11

13,7

94%

Opmerking

1 zitplaats is circa 3 m2 bvo. Bij bioscopen moet voor het parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee voorstellingen (+40%). De parkeernormen hebben betrekking op de drukste voorstelling op de drukste dag van de drukste maand

filmtheater/filmhuis

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

2,6

5,2

7,7

9,9

97%

Opmerking

1 zitplaats is circa 3 m2 bvo. Bij filmhuizen moet voor het parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee voorstellingen (+20%).De parkeernormen hebben betrekking op de drukste voorstelling op de drukste dag van de drukste maand.

theater/schouwburg

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

7,3

7,9

9,8

12

87%

Opmerking: 100 zitplaatsen is circa 300 m2 bvo

bowlingcentrum

Parkeerkencijfers (per bowlingbaan)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,6

2,2

2,8

2,8

89%

biljart-/snookercentrum

Parkeerkencijfers (per tafel)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,9

1,1

1,4

1,8

87%

dansstudio

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,5

3,8

5,4

7,4

93%

fitnessstudio/sportschool

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,9

3,4

4,7

6,5

87%

fitnesscentrum

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,7

4,4

6,2

7,4

90%

wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

n.v.t.

9,1

10,3

99%

sporthal

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,5

2,1

2,7

3,5

96%

Opmerking: let op bij grotere aantallen bezoekers zijn de parkeernormen te laag.

sportzaal

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,1

1,9

2,7

3,6

94%

Opmerking: let op bij grotere aantallen bezoekers zijn de parkeernormen te laag.

tennishal

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,3

0,4

0,5

0,5

87%

squashhal

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,6

2,4

2,7

3,2

84%

zwembad overdekt

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bassin)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

10,7

11,5

13,3

97%

Opmerking: Parkeernormen combinatiezwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin

overdekt en openlucht aan de hand van kencijfers overdekt per 100 m2 bassin en kencijfer openlucht

per 100 m2 bassin.

zwembad openlucht

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bassin)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

10,1

12,9

15,8

99%

Opmerking: Parkeernormen combinatiezwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin

overdekt en openlucht aan de hand van kencijfers overdekt per 100 m2 bassin en kencijfer openlucht

per 100 m2 bassin.

sportveld

Parkeerkencijfers (per hectare netto terrein)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

20

20

20

20

95%

Opmerking: Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden.

Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

5,6

3,7

4,4

5,6

97%

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,5

4,3

5,3

6,1

98%

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,7

4,6

5,5

12,8

98%

volkstuin

Parkeerkencijfers (per 10 tuinen)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

1,3

1,4

1,5

100%

- Hoofdgroep horeca en (verblijfs)recreatie

1* hotel

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,4

0,8

2,3

4,5

77%

2* hotel

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,4

2,2

3,9

6,3

80%

3* hotel

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

2

3,1

4,7

6,8

77%

4* hotel

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,2

4,9

6,8

9

73%

5* hotel

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

5

7,6

10,1

12,6

65%

café/bar/cafetaria

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

6

6

6

n.v.t.

90%

Opmerking: Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden.

Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

restaurant

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

9

9

13

n.v.t.

80%

Opmerking: Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden.

Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

discotheek

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

6,1

12,3

18,4

20,8

99%

- Hoofdgroep gezondheidszorg en sociale voorzieningen

huisartsenpraktijk (-centrum)

Parkeerkencijfers (per behandelkamer)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

2,1

2,5

3

3,3

57%

apotheek

Parkeerkencijfers (per apotheek)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

2,3

2,8

3,2

n.v.t.

45%

fysiotherapiepraktijk (-centrum)

Parkeerkencijfers (per behandelkamer)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,3

1,5

1,8

2

57%

consultatiebureau

Parkeerkencijfers (per behandelkamer)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,3

1,6

1,9

2,2

50%

Tandartsenpraktijk (-centrum)

Parkeerkencijfers (per behandelkamer)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,6

2

2,4

2,7

47%

gezondheidscentrum

Parkeerkencijfers (per behandelkamer)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

1,6

1,9

2,2

2,5

55%

crematorium

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

n.v.t.

30,1

30,1

99%

begraafplaats

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

n.v.t.

n.v.t.

31,6

31,6

97%

religiegebouw

Parkeerkencijfers (per zitplaats)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,2

0,2

0,2

n.v.t.

Opmerking: Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden.

Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Verpleeg- en verzorgingstehuis

Parkeerkencijfers (per wooneenheid)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,6

0,6

0,6

n.v.t.

60%

Opmerking: Van deze functie kunnen alleen globale parkeernormen gegeven worden.

Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeernorm is inclusief parkeren voor personeel.

- Hoofdgroep onderwijs

kinderdagverblijf (creche)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,9

1,1

1,2

1,5

0%

Opmerking: exclusief kiss & ride én parkeren tbv halen en brengen kinderen.

Zie berekeningsmethodiek ASVV 2012

basisonderwijs

Parkeerkencijfers (per leslokaal)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

0,8

0,8

0,8

0,8

Opmerking: exclusief kiss & ride én parkeren tbv halen en brengen kinderen. Zie berekeningsmethodiek ASVV 2012

middelbare school

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

3,3

4

4,3

4,9

11%

Opmerking: bezoekers zijn leerlingen

ROC

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

4,2

4,6

5

5,9

7%

Opmerking: bezoekers zijn leerlingen

avondonderwijs

Parkeerkencijfers (per 10 studenten)

centrum

schil centrum

rest bebouwde

buitengebied

aandeel

kom

bezoekers

sterk stedelijk

4

5

6

10,5

95%

Opmerking: bezoekers zijn studenten

Bijlage 4: Aanwezigheidspercentages van de diverse functies

Tabel: (bron CROW-publicatie 317)

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingParkeernota deel 3 bijlage Parkeernormen Gemeente Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op16-06-2022
  • Start16-06-2022
  • StraatnaamPark
  • Postcode

- Advertentie (?) -