Delen

- Advertentie (?) -

Verordening Rekenkamer 2019

14-06-2022

1ste wijziging Verordening Rekenkamer Barendrecht 2019

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 10 mei 2022 ; gelet op de artikelen 81 a tot en met 81 k en de artikelen 182 tot en met 185 van de Gemeentewet besluit: vast te stellen de 1ste wijziging Verordening Rekenkamer Barendrecht 2019.

Artikel I:
Artikel 3 Onderhouden contacten met de gemeenteraad wordt als volgt gewijzigd:
“De contacten tussen de raad en de Rekenkamer Barendrecht worden onderhouden door de commissie Algemene Zaken en Financiën.”

Artikel II:
Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 12 mei 2022
De griffier Mevrouw mr. G.E. Figge
De voorzitter drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening Rekenkamer 2019
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op14-06-2022
  • Start14-06-2022
  • StraatnaamVerordening Rekenkamer 2019
  • Postcode

Werken bij Hoppenbrouwers Techniek
- Advertentie (?) -