Delen

- Advertentie (?) -

Uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 vastgesteld

24-03-2022

Uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 ongewijzigd is vastgesteld door het college op 22 maart 2022. Dit uitwerkingsplan maakt de realisatie van een appartementengebouw van maximaal 5 bouwlagen, bestaande uit maximaal 25 dure koopappartementen, mogelijk.

Plankosten

De gemeente is een gronduitgifteovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de grondopbrengst is het kostenverhaal inclusief planschade geborgd.

Het uitwerkingsplan ligt vanaf 24 maart tot en met 5 mei 2022 ter inzage

De stukken zijn online te raadplegen via www.barendrecht.nl/ter-inzage; Het uitwerkingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20210037-VI01) Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 5 mei 2022 beroep instellen bij de Raad van State Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het uitwerkingsplan met ingang van 6 mei 2022 in werking. Barendrecht, 22 maart 2022

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingUitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 vastgesteld
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op24-03-2022
  • Start24-03-2022
  • StraatnaamVrouwenpolder
  • Postcode2500EA

- Advertentie (?) -