Delen

- Advertentie (?) -

Voornemen tot verkoop

21-03-2022

Voornemen tot verkoop

De gemeente Barendrecht heeft het voornemen om met WDP Nederland N.V., hierna `WDP`, een koopovereenkomst te sluiten om stukjes grond te verkopen aan WDP ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling van het eigendom van WDP.
De te verkopen grond is gelegen aan de Ziedewij te Barendrecht, kadastraal bekend als sectie D, nummer 11492 (gedeeltelijk).
In het onderhavige geval gaat het om enkele verspreid liggende stukjes gemeentegrond, ingekapseld tussen eigendom van WDP, zonder eigen bruikbaarheid in het licht van de vigerende bestemmingsplanvoorschriften. Er is redelijkerwijs niet te verwachten dat er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van deze versnipperde stukjes grond. Op grond van het bovenstaande is de gemeente van mening dat WDP de enige serieuze gegadigde is voor de aankoop van de betreffende grond. Indien u wilt reageren op dit voornemen tot verkoop, dient u zich binnen 20 dagen na publicatie per e-mail te melden en beargumenteerd aan te geven waarom u van mening bent ook een serieuze gegadigde te zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met Ivo Motshagen via emailadres i.motshagen@bar-organisatie.nl .

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoornemen tot verkoop
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op21-03-2022
  • Start21-03-2022
  • Straatnaamtot verk
  • Postcode

- Advertentie (?) -