Delen

- Advertentie (?) -

Hamburg / Rostock, APV ontheffing bouwlawaai

10-02-2022

APV ontheffing bouwlawaai Barendrecht, Hamburg/Rostock

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft KWS infra B.V. een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 3 tot en met 22 maart 2022, voor het uitvoeren van nachtelijke wegenbouw werkzaamheden op de rotonde Hamburg / Rostock te Barendrecht (verz. 01-02-2022) De werkzaamheden aan de weg omvatten onder andere het verwijderen van elementenverharding (klinkers), het verwijderen van asfaltverharding, grondwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, aanbrengen nieuwe elementenverharding en asfaltverharding, aanbrengen belijning. Deze werkzaamheden hebben een bepaalde geluidsproductie tot gevolg. De werkzaamheden vinden in de avond en nacht plaats, omdat er overdag veel verkeer gebruik maakt van deze rotonde.

Bezwaar
Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.
Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht
Postbus 501
2990 EA Barendrecht
Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met P. van der Graaf
E-mail p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV ontheffing bouwlawaai Barendrecht, Hamburg/Rostock
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op10-02-2022
  • Start10-02-2022
  • StraatnaamHamburg
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -