Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteitenbesluit (426723) Havenhoofd 11

18-08-2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit (426723) Havenhoofd 11

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2021 de navolgende melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling is ontvangen.

Horeca
Havenhoofd 11, 2993 EK Barendrecht, JBC Barendrecht (426723)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingHavenhoofd 11, kennisgeving Activiteitenbesluit JBC Barendrecht
  • Soortnatuur (milieuvergunning)
  • Gepubliceerd op19-08-2021
  • Start18-08-2021
  • StraatnaamHavenhoofd 11
  • Postcode2993EK

- Advertentie (?) -