Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning B210311882 aangevraagd, Raaigras 15

18-08-2021

Omgevingsvergunning B210311882 aangevraagd, Raaigras 15

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Raaigras 15 2992 VR Barendrecht (B210311882), voor het realiseren van een muurdoorbraak (09-08-2021); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staat. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingRaaigras 15, realiseren muurdoorbraak
  • Soortwonen (bouwvergunning)
  • Gepubliceerd op19-08-2021
  • Start18-08-2021
  • StraatnaamB210311882 aang
  • Postcode2992VR

- Advertentie (?) -