Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteitenbesluit (959818) Achterzeedijk 57 1B

18-08-2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit (959818) Achterzeedijk 57 1B

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2021 de navolgende melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling is ontvangen.

Metaalelectrobedrijven
Achterzeedijk 57 1B, 2992 SB Barendrecht, Innostrument (959818)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAchterzeedijk 57-1B, kennisgeving Activiteitenbesluit Innostrument
  • Soortnatuur (milieuvergunning)
  • Gepubliceerd op19-08-2021
  • Start18-08-2021
  • StraatnaamAchterzeedijk 57
  • Postcode2992SB

- Advertentie (?) -