Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteitenbesluit (434238) Ebweg 62

18-08-2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit (434238) Ebweg 62

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2021 de navolgende melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling is ontvangen.

Detailhandel
Ebweg 62, 2991 LT Barendrecht, Burki Tools & Welding B.V. (434238)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingEbweg 62, melding activiteitenbesluit Burki Tools & Welding BV
  • Soortnatuur (milieuvergunning)
  • Gepubliceerd op19-08-2021
  • Start18-08-2021
  • StraatnaamEbweg 62
  • Postcode2991LT

- Advertentie (?) -