Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteitenbesluit (959796) Middenbaan 41

18-08-2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit (959796) Middenbaan 41

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2021 de navolgende melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling is ontvangen.

Horeca
Middenbaan 41, 2991 CS Barendrecht, Grillroom "Botan" (959796)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMiddenbaan 41, kennisgeving Activiteitenbesluit Grillroom "Botan"
  • Soortnatuur (milieuvergunning)
  • Gepubliceerd op19-08-2021
  • Start18-08-2021
  • StraatnaamMiddenbaan 41
  • Postcode2991CS

- Advertentie (?) -