Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteitenbesluit (316620) Oosteinde 9

18-08-2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit (316620) Oosteinde 9

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2021 de navolgende melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling is ontvangen.

Overige op- en overslag (Gevaarlijke stoffen)
Oosteinde 9, 2991 LG Barendrecht, Scheffer Beheer B.V. / TSI Road Cargo / SKB Logistics N.V. / SKB Transport B.V. (316620)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -