Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning B210311856 aangevraagd, Rostock 3

04-08-2021

Omgevingsvergunning B210311856 aangevraagd, Rostock 3

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Rostock 3 2993 LH Barendrecht (B210311856), voor het toepassen van een natuurlijk talud ipv een damwand (wijziging in omgevingsvergunning B200310539) (29-07-2021); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staat. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingRostock 3, toepassen natuurlijk talud ipv een damwand (wijziging in omgevingsvergunning B200310539)
  • Soortwonen (bouwvergunning)
  • Gepubliceerd op05-08-2021
  • Start04-08-2021
  • StraatnaamB210311856 aang
  • Postcode2993LH

- Advertentie (?) -