Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning B210311834 aangevraagd, Marijkesingel 15

28-07-2021

Omgevingsvergunning B210311834 aangevraagd, Marijkesingel 15

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Marijkesingel 15 2991 BK Barendrecht (B210311834), voor het plaatsen van een nokverhoging achter en dakkapel op het voordakvlak (21-07-2021); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staat. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMarijkesingel 15, plaatsen nokverhoging achter en dakkapel op het voordakvlak
  • Soortwonen (bouwvergunning)
  • Gepubliceerd op29-07-2021
  • Start28-07-2021
  • StraatnaamMarijkesingel 15
  • Postcode2991BK

- Advertentie (?) -