Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving beschikking The Greenery Vastgoed B.V. (9999196189) Dierensteinweg 30

16-06-2021

Kennisgeving beschikking The Greenery Vastgoed B.V. (9999196189) Dierensteinweg 30

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben op 16 april 2020 een aanvraag ontvangen van The Greenery Vastgoed B.V., om krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning van 13 februari 2007 voor de inrichting aan de Dierensteinweg 30, 2991 XJ Barendrecht, in te trekken. Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van versproducten. De aanvraag betrof het in werking hebben van een koelinstallatie met een inhoud van 1.500 kg ammoniak. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten de vergunning in te trekken.

Inzage
U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 17 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, na telefonische afspraak; - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999196189.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingDierensteinweg 30, het in werking hebben van een koelinstallatie
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op17-06-2021
  • Start16-06-2021
  • StraatnaamDierensteinweg 30
  • Postcode2991XJ

- Advertentie (?) -