Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteitenbesluit, Middenbaan 70

14-04-2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit, Middenbaan 70

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2021 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Horeca
Middenbaan 70, 2991 CT Barendrecht, IJssalon Hemels (316742)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMiddenbaan 70, kennisgeving activiteitenbesluit IJssalon Hemels
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op09-06-2021
  • Start14-04-2021
  • StraatnaamMiddenbaan 70
  • Postcode2991CT

- Advertentie (?) -