Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving Activiteitenbesluit, Ebweg 23

14-04-2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit, Ebweg 23

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2021 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven
Ebweg 23, 2991 LS Barendrecht, Hollemans Homesteel (952949)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingEbweg 23, kennisgeving activiteitenbesluit Hollemans Homesteel
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op09-06-2021
  • Start14-04-2021
  • StraatnaamEbweg 23
  • Postcode2991LS

- Advertentie (?) -