Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning B210311426 verlenging beslistermijn, Voordijk 316a (verz. 27-05-2020)

02-06-2021

Omgevingsvergunning B210311426 verlenging beslistermijn, Voordijk 316a (verz. 27-05-2020)

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Voordijk 316 a 2992 AM Barendrecht (B210311426), voor het aanpassen van de entree en het dakmateriaal ten opzichte van eerder verleende vergunning (verz 27-05-2021). De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 09-07-2021.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoordijk 316a, aanpassen entree en het dakmateriaal
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op03-06-2021
  • Start02-06-2021
  • StraatnaamVoordijk 316
  • Postcode2992AM

- Advertentie (?) -