Delen

- Advertentie (?) -

APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden

31-03-2021

APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Swietelsky Rail Benelux B.V een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 3 april 2021 tot 6 april 2021, voor het uitvoeren van werkzaamheden, in de nacht, aan het spoor.   De werkzaamheden aan het spoor zijn onderhoudsactiviteiten die bepaalde geluidsproducties tot gevolg hebben. Deze vinden 's nachts plaats, omdat het noodzakelijk is dat het spoor tijdens de werkzaamheden buiten gebruik is vanwege de veiligheid.  

B
ezwaar
Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.   Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501 2990 EA Barendrecht   Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht Postbus 50951 3007 BM Rotterdam   Informatie over de werkzaamheden is te vinden via: https://spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met Mevr. N. Weterings, via n.weterings@bar-organisatie.nl.  

 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingHet spoor, geluidhinder van 03-04-2021 tot 06-04-2021 voor uitvoeren werkzaamheden in de nacht
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op01-04-2021
  • Start31-03-2021
  • Straatnaamreguliere werk
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -