Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving beschikking Versluis paint & non-paint B.V. (9999184239) Flensburg 11

20-01-2021

Kennisgeving beschikking Versluis paint & non-paint B.V. (9999184239) Flensburg 11

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten de op 30 april 2015, met kenmerk B20110405 aan Versluis Paint & Non Paint B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Flensburg 11, 2993 LS Barendrecht, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.   Het betreft een inrichting voor verfbenodigdheden en doe-het-zelf artikelen.   Het Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen wordt vervangen door het systeem ‘Operationele Informatie bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen’. De voorschriften voor de registratie van gevaarlijke stoffen worden omwille hiervan ambtshalve aangepast.   U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 22 januari 2021 tot en met 5 maart 2021 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, na telefonische afspraak; - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingFlensburg 11, inrichting voor verfbenodigdheden en doe-het-zelf artikelen
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op21-01-2021
  • Start20-01-2021
  • StraatnaamFlensburg 11
  • Postcode2993LS

- Advertentie (?) -