Delen

- Advertentie (?) -

Middenbaan 74 a t/m 74 h, bouwen extra laag voor 4 woningen en verbouw winkel tot 4 woningen

20-03-2020

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Middenbaan 74 a t/m h  2991 CT Barendrecht (B190309700), voor het bouwen van een extra bouwlaag voor 4 woningen en het verbouwen van een winkel tot 4 woningen (fase 2) (verkorte uitgebreide procedure 2e fase) De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 20 maart 2020 tot en met 1 mei 2020 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Middenbaan 74 a t/m 74 h, bouwen extra laag voor 4 woningen en verbouw winkel tot 4 woningen
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op20-03-2020
  • Start20-03-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op18-03-2020
  • StraatnaamMiddenbaan 74a
  • Postcode2991CT

- Advertentie (?) -