Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzing organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften

17-03-2020

Aanwijzing organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;   gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018;

besluit vast te stellen “Aanwijzing organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften”:

Artikel 1 Aanwijzing organisatieonderdeel Als organisatieonderdelen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018, worden aangewezen:

a. team Rechtsbescherming van het cluster Juridische Zaken en Inkoop;
b. team Juridische Dienstverlening en Verzekeringen van het cluster Juridische Zaken en Inkoop.

Artikel 2 Inwerkingtreding en terugwerkende kracht Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.  

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht op 10 maart 2020,

de secretaris,
G.J.
Bravenboer
de burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzing organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op17-03-2020
  • Start17-03-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op18-03-2020
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -