Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving activiteitenbesluit 4e kwartaal 2019

12-02-2020

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen. Horeca Van Beuningenhaven 13, 2993 EH, Barendrecht, Domino’s Pizza (420215) Motorvoertuigen/ -herstel Brugge 2, 2993 LB, Barendrecht, Carglass B.V. (954736) Overige op- en overslag (Gev-stoffen) Fennaweg 26, 2991 ZA, Barendrecht, Den Otter Verhuizingen B.V. (429855)

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingRegistratie Persoonsgegevens - Kennisgeving activiteitenbesluit 4e kwartaal 2019
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op12-02-2020
  • Start12-02-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op12-02-2020
  • StraatnaamVan Beuningenhaven 13
  • Postcode2993EH

- Advertentie (?) -