Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffing APV voor werkzaamheden in de avond/nacht voor aanleg keldervloer ter hoogte van Kruidentuin 2

30-10-2019

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor: Ten behoeve van de nieuwbouw van 21 appartementen aan de Kruidentuin wordt er een betonnen keldervloer gestort en gevlinderd. De werkzaamheden worden merendeels uitgevoerd tijdens reguliere werktijden. Maar door de aard van het materiaal is het noodzakelijk de werkzaamheden aansluitend te laten plaatsvinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avond- en nachtperiode tussen 19.00 - 07.00 uur, in de avond/nacht van 7 op 8 november 2019. Het zal dan gaan om het vlinderen van het beton. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Van den Nieuwendijk B.V. een ontheffing verleent op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder voor het uitvoeren van deze werkzaamheden in de avond- en nachtperiode. U kunt een reactie indienen (bezwaar) Tegen het verlenen van ontheffingen op de APV Barendrecht kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrecht. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Meer informatie Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Van den Nieuwenwijk B.V. via info@vdnbouw.nl. Voor vragen over de afgegeven ontheffingen kunt u terecht bij mevrouw N. Weterings, beleidsmedewerker milieu, telefoonnummer 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV-ontheffing - Ontheffing APV voor werkzaamheden in de avond/nacht voor aanleg keldervloer ter hoogte van Kruidentuin 2
  • Soortapv vergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op30-10-2019
  • Start30-10-2019
  • StraatnaamKruidentuin
  • Postcode2991RK

- Advertentie (?) -