Delen

- Advertentie (?) -

Besluit omgevingsvergunning 8 appartementen Middenbaan 74a (1e fase), Barendrecht

26-09-2019

Besluit omgevingsvergunning 8 appartementen Middenbaan 74a (1e fase), Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van 8 appartementen met bergruimtes aan de Middenbaan 74a in Barendrecht.
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verleend (1e fase). Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening   Inzien Het besluit met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode van 27 september t/m 7 november 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Ook is het besluit digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl en www.barendrecht.nl/ter-inzage.   Beroep Tijdens de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door: 1.degene die zienswijzen hebben ingebracht op deze ontwerpbeschikking; 2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking; 3.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; 4.degene die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.  

Barendrecht, 24 september 2019

College van burgemeester en wethouders van BarendrechtNamens deze: De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBesluit omgevingsvergunning 8 appartementen Middenbaan 74a (1e fase), Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op26-09-2019
  • Start26-09-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op26-09-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -