Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg, Barendrecht ter inzage

26-09-2019

Ontwerpbestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg, Barendrecht ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een zonnepark (veld met zonnepanelen) achter de kantoorvilla`s aan de 1e Barendrechtseweg 40-86.  

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ligt vanaf 27 september tot 7 november  2019 ter inzage.
Het plan is te raadplegen via:  

1.
https://www.barendrecht.nl/ter-inzage/

2.
www.ruimtelijkeplannen.nl

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.  

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren?

U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 7 november 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer J.P. van den Berg en onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg”, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.
 

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad op 3 december 2019 een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.

Barendrecht, 23 september 2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg, Barendrecht ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op26-09-2019
  • Start26-09-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op26-09-2019
  • Straatnaam 80
  • Postcode2992XC

- Advertentie (?) -