Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Carnisseweg 48 Barendrecht ter inzage

08-07-2019

Ontwerpbestemmingsplan Carnisseweg 48 Barendrecht ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van de woon-werkkavel aan de Carnisseweg naar 2 woningen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ligt vanaf 5 juli tot 15 augustus  2019 ter inzage. De stukken vindt u onderaan de pagina van deze website. Tevens is het plan te raadplegen via:  

1.
www.ruimtelijkeplannen.nl

2. www.barendrecht.nl/ter-inzage
Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.  

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren?

U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 15 augustus 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer J.P. van den Berg en onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48”, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.
 

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.  

Barendrecht, 4 juli 2019

College van burgemeester en wethouder gemeente Barendrecht Namens deze:
De heer J.P van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Carnisseweg 48 Barendrecht ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op08-07-2019
  • Start08-07-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op08-07-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -