Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk ter inzage

06-06-2019

Ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het kunnen realiseren van 3 vrijstaande woningen op de hoek van de Bakkersdijk en de Voordijk.
 

Het ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk ligt vanaf 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 ter inzage
Het plan is te raadplegen via:

1.
www.barendrecht.nl/ter-inzage

2.
www.ruimtelijkeplannen.nl (imro code NL.IMRO.0489.BPWGW20180011-ON01)
Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.  

Kosten verzekerd
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten via een overeenkomst anderszins verzekerd zijn.
 

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren?

U kunt gedurende de hierboven genoemde periode een zienswijze (reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer B. de Vries en onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk, zaak 26951”, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180. Een brief heeft onze voorkeur.
 

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.    

Barendrecht,
6 juni 2019

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Bakkersdijk ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op06-06-2019
  • Start06-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op06-06-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -