Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark De Oude Maas ter inzage

28-03-2019

Ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark De Oude Maas ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Recreatiepark De Oude Maas’ ter inzage ligt. Het nieuwe bestemmingsplan beoogt omissies in het vigerend bestemmingsplan op te lossen en de ruimtelijke kwaliteit op het terrein beter te waarborgen.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 ter inzage
Het plan is digitaal te raadplegen via:

-
www.barendrecht.nl/ter-inzage

-
www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20180009-ON01).
Een papieren versie ligt in het gemeentelijk Servicecentrum.
 

Kostenverhaal
In dit bestemmingsplan is er geen sprake van een aangewezen bouwplan in de zin van 6.2.1 Bro. Er is dan ook geen noodzaak voor het opstellen van een exploitatieplan en/of verhalen van kosten.  

Reactie geven
U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer B. de Vries, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht en onder vermelding van “Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark De Oude Maas (38800)”. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180.
 

Vervolgprocedure
Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.    

Barendrecht,
28 maart 2019

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Recreatiepark De Oude Maas ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op28-03-2019
  • Start28-03-2019
  • Straatnaam 1
  • Postcode2991SB

- Advertentie (?) -