Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Kruidentuin 2, Barendrecht

01-03-2019

Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Kruidentuin 2, Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:  

1. Kruidentuin 2, 2a t/m u (B180308395), voor het bouwen van 21 appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening.
  Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.   De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 01-03-2019 tot en met 11-04-2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.   Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking is ingediend en men belanghebbende is.

Barendrecht, 28 februari 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Barendrecht, Namens deze:
J.P. van den Berg

BAR-organisatie 14 0180

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Kruidentuin 2, Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op01-03-2019
  • Start01-03-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op01-03-2019
  • Straatnaam 2
  • Postcode2991RK

- Advertentie (?) -