Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning 30 appartementen Kamelenburg 2 t/m 60 (even) Barendrecht (B180307558), besluit HGW en besluit ‘geen exploitatieplan vaststelling’ ter inzage

21-12-2018

Omgevingsvergunning 30 appartementen Kamelenburg 2 t/m 60 (even) Barendrecht (B180307558), besluit HGW en besluit ‘geen exploitatieplan vaststelling’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen voor: - Kamelenburg 2 t/m 60 (even) (B180307558), voor het realiseren van een nieuwbouwproject met 30 woningen (met parkeerplaatsen) en het afwijken van het bestemmingsplan.  

Akoestisch onderzoek
De geluidbelasting op de te realiseren woningen aan de Kamelenburg is hoger dan de voorkeurswaarden voor geluid. Daarom is gelijktijdig met de omgevingsvergunning een besluit hogere grenswaarden (HGW) genomen.
 

Kosten verzekerd
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten via een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.
 

Inzien
De aanvraag, de Omgevingsvergunning, het besluit HGW en het besluit ‘geen exploitatieplan opstellen kunt u met ingang van 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier: Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen of door contact op te nemen met de heer P. van der Graaf (0180-698328). Het plan is te raadplegen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage  en www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.0489.BPWGW20180012-RV01).
 

Beroep

Tijdens de terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen deze ontwerpbeschikking;
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Barendrecht,
20 december 2018

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning 30 appartementen Kamelenburg 2 t/m 60 (even) Barendrecht (B180307558), besluit HGW en besluit ‘geen exploitatieplan vaststelling’ ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-12-2018
  • Start21-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-12-2018
  • Straatnaam 60
  • Postcode2994CV

- Advertentie (?) -