Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffing op Zondagswet voor renovatie riool op zondag 16 en 23 september op bedrijventerrein Dierenstein

13-09-2018

De burgemeester heeft GMB Rioleringstechnieken B.V. een ontheffing verleend op artikel 6 van de Zondagswet.  Er worden werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. In de bijlage hieronder ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden. De voorbereidende werkzaamheden worden in de avond/ nacht van zaterdag 15 op zondag 16 september uitgevoerd. Op zondag 23 september wordt van 07:30 tot 18:00 uur de riolering gerenoveerd.   U kunt een reactie indienen (bezwaar) Tegen het verlenen van ontheffingen op de Zondagswet en de APV Barendrecht kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrecht. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bart Schoenmaker van GMB Rioleringstechnieken B.V. via (06) 534 27 443. Voor vragen over de ontheffing kunt u terecht bij beleidsmedewerker milieu John Riezebos via telefoonnummer 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOverig - Ontheffing op Zondagswet voor renovatie riool op zondag 16 en 23 september op bedrijventerrein Dierenstein
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op13-09-2018
  • Start13-09-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op11-09-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -