Delen

- Advertentie (?) -

Achterzeedijk 80 - Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Waterschap Hollandse Delta

01-08-2018

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Waterschap Hollandse Delta WET MILIEUBEHEER Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard maken het volgende bekend. Op 1 januari 2011 is de tweede tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. De activiteiten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Op 8 mei 2018 hebben wij van het Waterschap Hollandse Delta een maatwerk verzoek ontvangen met betrekking tot het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico voor de inrichting aan de Achterzeedijk 80, 2992 SC Barendrecht. Gelet op artikel 8.42 Wet milieubeheer en artikel 2.9a, lid 2 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verklaren wij artikel 3.4g van de Activiteitenregeling milieubeheer niet van toepassing op de inrichting gelegen aan de Achterzeedijk 80 te Barendrecht. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur); - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 48. Zaaknummer: 999984034.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Achterzeedijk 80 - Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Waterschap Hollandse Delta
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op01-08-2018
  • Start01-08-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op01-08-2018
  • StraatnaamAchterzeedijk 80
  • Postcode2992SC

- Advertentie (?) -