Politieauto's bij politiebureau Maasstraat, Barendrecht

BARENDRECHT – In Carnisselande zit sinds 2016 een veiligheidspost, het is de wens van het college er ook een te openen in Barendrecht Centrum. De politie heeft aangegeven de huur van de politiepost aan de Maasstraat op te willen zeggen, daarmee zou Barendrecht geen eigen politiepost meer hebben.

Burgemeester Van Belzen: “Echter, de politie heeft de huur van het pand nog niet opgezegd in afwachting van de ontwikkelingen rondom de veiligheidspost. Samen met de veiligheidspartners is een proces in gang gezet om de bestaande politiepost in Barendrecht te behouden.

Locatie

De meest voor de hand liggende locatie was de huidige politiepost aan de Maasstraat, hier zijn immers al veel faciliteiten aanwezig. Maar om hier helemaal zeker van te zijn, is er een quickscan geweest tussen verschillende locaties (oa pand op de Middenbaan en in het gemeentehuis). Aspecten als geografische locatie, kosten en bereikbaarheid zijn hierin meegenomen. De Maasstraat kwam als meest geschikt uit de scan naar voren. Uit de quickscan blijkt dat het verhuizen van het 3D aangifteloket van de politie alleen al €200.000 zou gaan kosten.

Politiebureau behouden

Het lijkt er sterk op dat de gemeente de veiligheidspost graag wil realiseren om de politiepost in Barendrecht te kunnen behouden. Alleen als de gemeente doorgaat met de locatie aan de Maasstraat, blijft het politielogo op de gevel hangen. Van Belzen: “In het geval de veiligheidspost elders wordt gerealiseerd, wordt dit embleem niet meer op de gevel aangebracht. Immers, er is dan ook geen sprake van een combinatie veiligheidspost/politiebureau. (…) Het feit dat deze locatie de uiterlijke kenmerken heeft van een politiebureau, er regelmatig politie aanwezig is en vaak politieauto’s voor de deur geparkeerd staan kan het veiligheidsgevoel onder inwoners positief beïnvloeden.

Kortom, alleen bij de keuze voor een Veiligheidspost aan de Maasstraat blijft het politiebureau. Alle veiligheidspartners, waaronder dus ook de politie, kunnen kosteloos gebruik maken van de Veiligheidspost van de gemeente. De politie betaalt nu nog een kleine €90.000 huur per jaar voor het pand.

Plannen

De veiligheidspost Barendrecht-Centrum is onderdeel van de begroting. De raad behandelt de begroting in de commissievergadering Planning & Control van 28 oktober en de raadsvergadering van 12 november. Hierna kunnen eventuele plannen verder worden uitgewerkt.

Veiligheidspost

Een veilige woonomgeving, dat vindt iedereen belangrijk. Jezelf veilig voelen in je wijk, maar ook in je eigen woning en gezinssituatie. Wanneer dit uit balans is, kun je hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van de politie, maar bijvoorbeeld ook van de brandweer (VRR) of het wijkteam. In een veiligheidspost werken dit soort organisaties samen.

De veiligheidspost zou plaats moeten bieden aan ca. 14 werkplekken voor o.a. politie, VRR, BOA’s, medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente en medewerkers van andere veiligheidspartners. De locatie zou verder moeten voorzien in o.a. een aantal spreekkamers, vergaderkamer, pantry, een balie en kantineruimte.

Nut bewezen

Burgemeester Jan van Belzen: “De veiligheidspost in Carnisselande heeft zijn nut bewezen, organisaties trekken samen op en hierdoor wordt eventuele problematiek snel inzichtelijk. Je komt sneller tot de kern en kunt hierdoor ergere of nare dingen voorkomen. Mensen stappen ook makkelijk even naar binnen met een vraag of idee en kunnen veelal direct geholpen worden. Een veiligheidspost heeft op meer dan een vlak een verbindende factor.

Van Belzen: “Samenwerken tussen organisaties is enorm belangrijk. Door met elkaar een veiligheidspost te vormen, weten hulpdiensten elkaar ook op andere momenten beter te vinden. En hier hebben onze inwoners iets aan. Wanneer een BOA bijvoorbeeld met een wijkagent op pad is, zien zij allebei andere dingen in de wijk. Ontzettend leerzaam én het maakt Barendrecht nog veiliger en mooier.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »