FOTO'S: Lintjesregen Barendrecht 2019

BARENDRECHT – [Foto’s] Burgemeester Jan van Belzen heeft vandaag (Vrijdag 26 april 2019) bij vijf Barendrechters en één inwoner uit Albrandswaard (Rhoon) een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De Lintjesregen vond vanochtend (Vrijdag 26 april 2019) plaats in Theater het Kruispunt.

De heer Van Dijk, mevrouw Van Dijk-Pieters, de heer Hoek en de heer Oggel zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Heule en de heer Steen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze inwoners kregen de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet.

 Gedecoreerden

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
De heer F. Heule 71 jaar Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A.D. van Dijk 60  jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw J. van Dijk-Pieters 72 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer S.E. Hoek 70 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer P. Oggel 74 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer W. Steen 66 jaar Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De gedecoreerden kunnen contact opnemen met BarendrechtNU om de foto’s (kosteloos) digitaal te ontvangen.

F. Heule

De heer F. Heule heeft zich vele jaren ingezet voor de Barendrechtse en landelijke samenleving. Hij doet dit met veel toewijding en plezier. Meneer Heule heeft zich 19 jaar lang ingezet voor Make-a-Wish Nederland. Hij heeft bijgedragen aan een medische lijst die hielp bij het vaststellen van de doelgroep. Deze lijst is bovendien als basis gebruikt door de internationale organisatie. Hij heeft vanuit Make-a-Wish veel kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte een onvergetelijke dag bezorgd. Hij had hierbij altijd oog voor de wenskinderen en hun gezinnen. Hij is ook betrokken geweest bij vele onderzoeken die het werk van de stichting ondersteunen. Door zijn toewijding zijn veel wensen in vervulling gegaan en is Make-a-Wish in de medische wereld op de kaart gezet. Meneer Heule draagt ook de Protestantse Gemeente Barendrecht een bijzonder warm hart toe. Hij heeft zich ruim 16 jaar ingezet voor catechesewerk. Zijn vaardigheid om op een zeer prettige en open manier met mensen in gesprek te gaan heeft veel jongeren geholpen in het vinden van hun weg in geloofs- en zingevingsvragen. Namens de Protestante Gemeente Barendrecht zit hij al sinds 1995 in de Raad van Toezicht van het Ikazia Ziekenhuis. Hij is in deze functie een verbinder tussen de Protestante Gemeente en het ziekenhuis. Ook is hij al ruim 10 jaar bestuurslid van Stichting Steun van het Ikazia Ziekenhuis. De heer Heule was ook een periode voorzitter van scouting Beelaerts van Blokland en heeft zich toen ingezet voor de nieuwbouw van het clubhuis.

A.D. van Dijk

De heer A.D. van Dijk zet zijn financieel inzicht al heel wat jaren in voor verschillende verenigingen in Barendrecht. Hij was actief voor het CDA, onder andere als penningmeester en zette zich ruim 30 jaar in voor de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven. Hier heeft hij het algemene en financiële beleid mede vormgegeven. Hij was penningmeester van de Christelijke jeugdvereniging en is actief als ambtsdrager. Hij was ook enkele jaren ouderling-kerkrentmeester. Nog steeds bezorgt hij per fiets brieven aan kerkleden die buiten de gemeente Barendrecht wonen. De heer Van Dijk is sinds 1996 lid, secretaris en deelnemer aan verschillende commissies van Toerclub Barrhopoort. Ook is hij een aantal jaar voorzitter geweest. Daarnaast heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur van Wielersportbond NTFU. Nu is hij actief lid van de toercommissie en houdt zich bezig met de planning, opzet en uitvoering van toertochten. Meneer Van Dijk is altijd bereid te helpen en de handen uit de mouwen te steken als er iets moet gebeuren. Zo ook bij volleybalvereniging C.V.V. Spirit, waar hij ook al 30 jaar actief is. Als commissielid maar ook van 1988 tot 1994 als voorzitter. Hij organiseert onder andere uitwisselingsweken met zusterstad Louny in Tsjechië. De heer Van Dijk organiseert in zijn vakantie toertochten op de ski’s in Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Hij is buitengewoon actief, heeft een talent voor organiseren en financiën en is erg behulpzaam.

J. van Dijk-Pieters

Mevrouw J. van Dijk-Pieters heeft een speciaal oog voor kwetsbare mensen en een groot hart voor de mensen die op haar pad komen. Dat begon al vroeg als padvindster bij De Blauwe Vogels. Ook heeft zij jarenlang steun gegeven aan een vriendin. Zij bood haar en haar gezin structuur en hulp. Verder was zij ongeveer 10 jaar staflid bij stichting zomercursus Woudschoten. Zij ging mee op jeugdmuziekkamp en stond dag en nacht klaar. Verder was zij ruim 5 jaar bestuurslid bij het Open Hofkoor in Pendrecht. Ook de Protestantse Kerk neemt een belangrijke plaats in haar leven in. Zij is actief als ouderling in de wijkgemeente. Ze is sterk betrokken bij de mensen die ze bezoekt. Ook de bewoners van en rondom De Elf Ranken hebben haar bijzondere aandacht. Zij draagt en versterkt de kerkelijke gemeenschap. Sinds 2017 zet zij zich in als verzorger bij vakantieweken voor kwetsbare en zorgbehoevende ouderen uit Barendrecht. Ook de Barendrechtse afdeling van de Zonnebloem kon op haar inzet rekenen. Zij was medeoprichter, bestuurslid en voorzitter. Door haar niet aflatende inzet is de afdeling gegroeid van 5 gasten in 1997 tot 130 gasten toen zij vertrok. Ook was zij een kampioen in het werven van nieuwe vrijwilligers. Mevrouw Van Dijk-Pieters heeft zich ook vele jaren ingezet voor de Voedselbank Barendrecht. Ze runde het uitgiftepunt in Carnisselande en nam af en toe taken over van de coördinator. Momenteel zet zij zich ook in voor Hospice de Reiziger. Ze is sinds de opening gastvrouw. Zij is een voorbeeld voor veel dorpsgenoten en stimuleert anderen ook hulp en mantelzorg te verlenen.

S.E. Hoek

De heer S.E. Hoek heeft zich op allerlei manieren vrijwillig ingezet om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het Christelijke geloof. Al tijdens zijn werkzame leven in de waterbouwbranche zette hij zich vrijwillig in als secretaris cao-partijen en secretaris van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw. Ook was hij 17 jaar lang voorzitter Taskforce Jongeren bij Stichting Maritiem Land. Op meerdere vlakken in zijn vrijwillige loopbaan sloeg hij een brug tussen zijn geloof en het warme hart dat hij de waterbouwbranche toedraagt. Meer dan 50 jaar geleden werd meneer Hoek actief bij de I.J.E. Rotterdam (Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie, een jongerenkoor van 230 leden). Als voorzitter gaf hij de jongerensociëteit een grote impuls. In 1969 trad hij toe tot het Algemeen Bestuur. Eerst als algemeen bestuurslid, later als vicevoorzitter. Hij was als afgevaardigde vanuit de I.J.E. lange tijd bestuurslid bij de Stichting Volkskerstzang Rotterdam en heeft later ook het secretariaat beheerd. Ook is hij 7 jaar actief geweest voor de YMCA. Bij het Diaconaal Havenproject Rotterdam is hij secretaris en webmaster. Bij de Stichting Pastoraat Werkers Overzee is hij eveneens webmaster en redacteur van het blad Diepgang. In beide vrijwillige rollen draagt hij vanuit een Christelijke visie bij aan het welzijn van medewerkers in de waterbouw. Verder is hij al tientallen jaren begaan met de Dorpskerk. Het motto van zijn vrijwilligerswerk is: “Het oudste Godshuis van Barendrecht in optimale staat doorgeven aan de volgend generatie”. Sinds 2003 heeft hij allerlei rollen vervuld: lid van de vertrouwenscommissie, voorzitter van de werkgroep Eredienst, oprichter én webmaster van de website, initiatiefnemer en drijvende kracht achter de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, lid van de voorbereidingscommissie Koninklijk Bezoek en Ouderling kerkrentmeester. Hij was gastheer bij het bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, toen nog Kroonprins, in 2012. Hij maakt zich er sterk voor dat de Dorpskerk een huis voor alle Barendrechters is. Zodoende is hij al jaren nauw betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten rondom de Dorpskerk, waaronder Zomer- en WinterFeesten, snuffelmarkten en concerten. Meneer Hoek heeft voor zijn bijzondere en langdurige inzet als vrijwilliger in 2013 een gemeentelijke Waarderingsspeld ontvangen.

De heer S.E. Hoek is woonachtig in Albrandswaard (Rhoon), maar heeft zijn onderscheiding uit handen van burgemeester van Belzen (Barendrecht) ontvangen vanwege het feit dat het merendeel van zijn huidige vrijwilligerswerk zich afspeelt in Barendrecht (zijn inzet voor de Dorpskerk)

P. Oggel

De heer P. Oggel is al 45 jaar actief in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Barendrecht. Gedurende deze periode heeft hij meerdere functies uitgevoerd: ouderling in de kerkenraad, voorzitter en lid van de Commissie van Beheer, lid van de Liturgiecommissie, de Evangelisatiecommissie en de Beroepingscommissie, preekvoorziener en preeklezer. De functies van ouderling in de kerkenraad en voorzitter en lid van de Commissie van Beheer vervult hij nu al 30 jaar. Voordat hij actief werd in de NGK in Barendrecht was hij al sinds 1970 actief in de kerkenraad van de NGK in Sliedrecht. Dit betekent dat hij al maar liefst 49 jaar actief is in het kerkenwerk. Een andere rol die hij maar liefst 34 jaar vervuld heeft, is die van penningmeester bij het Thuisfrontcomité Ruud & Conny Hidden-Wycliffe Bijbelvertalers. Het thuisfrontcomité was de schakel tussen Ruud en Conny als zendings- en ontwikkelingswerkers in het zuidwesten van Burkina Faso en een grote groep meelevende donateurs. De heer Oggel was verantwoordelijk voor de financiële administratie en zorgde dat de fondsen op de juiste bestemming kwamen. In 2010 is hij ook nog actief geworden als gastheer/kassamedewerker bij Stichting Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam en als reisbegeleider bij Goed Idee Reizen. Als reisbegeleider staat hij voor de Christelijke identiteit van de organisatie. Hij is een enthousiaste reisbegeleider die mooie verhalen vertelt en veel aandacht heeft voor de groep. Sinds 5 jaar hij actief als gecertificeerd Vrijwillige Ouderen Adviseur bij de Protestants Christelijke Ouderen Bond. In deze rol kunnen ouderen bij hem terecht met allerhande vragen over ouderenzorg. Ook zet hij zich al bijna 10 jaar als gastheer in voor de CNV Belastingservice. Ook hier weer komt zijn behulpzame aard naar voren.

W. Steen

De heer W. Steen zet zich al meer dan 20 jaar op landelijk en regionaal niveau met veel bevlogenheid in voor de basketbalsport. Zijn hart gaat vooral uit naar hen voor wie sporten niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend is. 10 jaar lang was hij voorzitter van CBV Binnenland. Een bijzondere prestatie is het naar Eredivisie niveau tillen van het dames basketbal. Nadat hij stopte als voorzitter bij CBV Binnenland werd hij topsportcoördinator Rolstoelbasketbal bij de Nederlandse Basketball Bond. Hier heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het rolstoelbasketbal. Samen met de technische staf tilde hij het Paralympische CTO-programma van de grond. Hij slaagde erin NOC*NSF te overtuigen een fulltime programma op Papendal te realiseren, om rolstoelbasketbaltalenten de kans te geven zich verder te ontwikkelen in een topsportklimaat. Mede dankzij zijn inzet hiervoor, zijn met de rolstoelbasketbalteams internationaal mooie resultaten behaald. Hij was tussenpersoon tussen de NBB en NOC*NSF en heeft de voorbereidingen getroffen op de Paralympische Spelen van 2008, 2012 en 2016. Daarnaast is hij jaren bezig geweest voor de breedtesport rolstoelbasketbal, om meer mensen met een beperking in beweging te krijgen. Momenteel vervult hij als voorzitter van Stichting Basketball Experience NL een belangrijke rol in de samenwerking tussen stichting BEN en de NBB. Stichting BEN heeft als doel rolstoelbasketbal in Nederland te professionaliseren en basketbal voor kinderen en volwassenen op alle mogelijke manieren te stimuleren. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter de organisatie van het EK rolstoelbasketbal in juni. Meneer Steen heeft ook veel kerkenwerk verricht. Eerst bij de Protestantse wijkgemeente Charlois. Vanaf 1981 zette hij zich in voor de Hervormde Kerk in Heerjansdam en daarna voor de fusiegemeente Heerjansdam/Kijfhoek. Momenteel is hij als ouderling-kerkrentmeester voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Naast dit alles is hij betrokken bij een groot zendingsproject in Zuid-Afrika. Inmiddels is hij opnieuw betrokken bij CBV Binnenland. Dit keer zet hij zich bij de stichting Eredivisie Dames in voor het Dames 1 team. Dat hij voor het rolstoelbasketbal van uitzonderlijke waarde is blijkt wel uit de diverse onderscheidingen die hij al ontving: in 2010 de Rob Verheuvel Award en in 2016 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van de NBB.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


« | »