Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Noldijk 181 ter inzage

28-07-2021

Ontwerpbestemmingsplan Noldijk 181 ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Noldijk 181 ter inzage leggen. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 1 woning achterop het terrein van de Noldijk 181/ 183 mogelijk. Het plan bestaat daarnaast uit de renovatie van het bestaande Rijksmonument aan de Noldijk 181/ 183.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 30 juli tot en met 9 september 2021 ter inzage

De stukken zijn online te raadplegen via www.barendrecht.nl/ter-inzage; Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.Noldijk181-ON01).   Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).  

Plankosten

Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.  

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 10 september 2021 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze Noldijk 181, zaak 148479” en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.   Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.  

Barendrecht,
29 juli 2021

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Noldijk 181 ter inzage
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op29-07-2021
  • Start28-07-2021
  • StraatnaamNoldijk 181
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -