Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning B210311820 aangevraagd, Voordijk 502b

21-07-2021

Omgevingsvergunning B210311820 aangevraagd, Voordijk 502b

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Voordijk 502 b 2993 BE Barendrecht (B210311820), voor het bouwen van een woning (wijziging vergunning B200310923) (16-07-2021); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staat. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoordijk 502b, bouwen woning (wijziging vergunning B200310923)
  • Soortwonen (bouwvergunning)
  • Gepubliceerd op22-07-2021
  • Start21-07-2021
  • StraatnaamVoordijk 502
  • Postcode2993BE

- Advertentie (?) -