Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerp ruimtelijke onderbouwing en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Kooiwalweg

16-06-2021

Ontwerp ruimtelijke onderbouwing en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Kooiwalweg

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:   Perceel t.h.v. Kooiwalweg 35 te Barendrecht (B210311498), voor het bouwen van een paardenstal
 

Inzien

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken kunt u vanaf 18 juni tot en met 29 juli 2021 inzien op de website van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. van der Graaf van de gemeente via p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl.  

Zienswijze
U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen op uiterlijk 29 juli 2021. De zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht met kenmerk 343252/Amesz. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. van der Graaf via p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl  

[Barendrehct,
17 juni 2021

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerp ruimtelijke onderbouwing en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Kooiwalweg
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op17-06-2021
  • Start16-06-2021
  • StraatnaamKooiwalweg
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -