Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning B210311652 aangevraagd, Van Pallandtvliet 27

09-06-2021

Omgevingsvergunning B210311652 aangevraagd, Van Pallandtvliet 27

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Van Pallandtvliet 27 2992 WR Barendrecht (B210311652), voor het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning (01-06-2021); De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.    

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVan Pallandtvliet 27, plaatsen aanbouw aan de zijkant
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op10-06-2021
  • Start09-06-2021
  • StraatnaamPallandtvliet 27
  • Postcode2992WR

- Advertentie (?) -