Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving beschikking Ziedewij Tanken en Wassen B.V. (9999166165) Middelweg 3

09-06-2021

Kennisgeving beschikking Ziedewij Tanken en Wassen B.V. (9999166165) Middelweg 3

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben op 13 februari 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Xtensief B.V., namens
Ziedewij Tanken en Wassen B.V. voor de inrichting aan de Middelweg 3, 2992 SP Barendrecht. De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering en het betreft de opslag van gasflessen ten behoeve van verkoop/verhuur aan particulieren. Het betreft een inrichting voor het afleveren van brandstoffen voor het wegverkeer. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 10 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, na telefonische afspraak; - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999166165.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMiddelweg 3, opslag van gasflessen
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op10-06-2021
  • Start09-06-2021
  • StraatnaamMiddelweg 3
  • Postcode2992SP

- Advertentie (?) -