Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbeschikking voor omgevingsvergunning brandveilig gebruik GB21-0017, Reling 223

21-04-2021

Ontwerpbeschikking voor omgevingsvergunning brandveilig gebruik GB21-0017, Reling 223

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Reling 223 2993 DR Barendrecht (GB21-0017) voor het brandveilig gebruik van een bestaand bijeenkomstgebouw (dagbesteding Humanitas) (ons kenmerk GB21-0017). De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 16 april 2021 tot en met 28 mei 2021 op afspraak inzien door deze op te vragen. Een verzoek daartoe kunt u doen via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingReling 223, brandveilig gebruik bijeenkomstbebouw (dagbesteding Humanitas)
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op09-06-2021
  • Start21-04-2021
  • StraatnaamReling 223
  • Postcode2993DR

- Advertentie (?) -