Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffing APV gemeente Barendrecht voor avond- en nachtelijke werkzaamheden voor het reinigen en inspecteren van de riolering op de 1e en 2e Barendrechtseweg te Barendrecht op 18 tot en met 23 april 2021.

14-04-2021

Ontheffing APV gemeente Barendrecht voor avond- en nachtelijke werkzaamheden voor het reinigen en inspecteren van de riolering op de 1e en 2e Barendrechtseweg te Barendrecht op 18 tot en met 23 april 2021.

Op de 1ste en 2de Barendrechtseweg te Barendrecht wordt de riolering gereinigd en geïnspecteerd. Om de doorstroming van het verkeer te kunnen waarborgen moeten de werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd.   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Heijmans Infra B.V. een ontheffing verleent op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder voor het uitvoeren van deze werkzaamheden in de nachtperiode.
 

U kunt een reactie indienen (bezwaar) .
Tegen het verlenen van ontheffingen op de APV Barendrecht kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrecht.
  Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.   Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  

U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft
Voor vragen over werkzaamheden kunt u terecht bij Vandervalk+Degroot B.V. Dhr. M. van de Wetering via midden@valkdegroot.nl. Voor vragen over de verleende ontheffing kunt u terecht bij mevrouw N. Weterings, beleidsmedewerker milieu, telefoonnummer: 14 0180.  

 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • Beschrijving1e en 2e Barendrechtseweg, avond- en nachtelijke werkzaamheden aan de riolering
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op09-06-2021
  • Start14-04-2021
  • StraatnaamBarendrechtseweg
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -