Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving ontwerpbeschikking 9999196189, Dierensteinweg 30

14-04-2021

Kennisgeving ontwerpbeschikking 9999196189, Dierensteinweg 30

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben op 16 april 2020 een aanvraag ontvangen van The Greenery Vastgoed B.V., om krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning van 13 februari 2007 voor de inrichting aan de Dierensteinweg 30, 2991 XJ Barendrecht, in te trekken. Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van versproducten. De aanvraag betrof het in werking hebben van een koelinstallatie met een inhoud van 1.500 kg ammoniak. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning in te trekken.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van
16 april 2021 tot en met 27 mei 2021 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, na telefonische afspraak; - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999196189.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingDierensteinweg 30, koelinstallatie met ammoniak
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op09-06-2021
  • Start14-04-2021
  • StraatnaamDierensteinweg 30
  • Postcode2991XJ

- Advertentie (?) -