Delen

- Advertentie (?) -

Beschikking uitgebreide procedure omgevingsvergunning B200310851, Noldijk 87

26-05-2021

Beschikking uitgebreide procedure omgevingsvergunning B200310851, Noldijk 87

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning-fase 2 hebben verleend: Noldijk 87 2991 VH Barendrecht (B200310851), voor nieuwbouw clubhuis watersportvereniging (publicatiedatum 03-06-2021). De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking inzien op de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan, binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking, beroep worden ingesteld. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingNoldijk 87, nieuwbouw clubhuis watersportvereniging
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op27-05-2021
  • Start26-05-2021
  • StraatnaamNoldijk 87
  • Postcode2991VH

- Advertentie (?) -