Delen

- Advertentie (?) -

Beschikking uitgebreide procedure omgevingsvergunning B200310606, Onderlangs 30A t/m 30L en Middenbaan 64

19-05-2021

Beschikking uitgebreide procedure omgevingsvergunning B200310606, Onderlangs 30A t/m 30L en Middenbaan 64

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Onderlangs 30 A t/m 30 L 2991 EM en Middenbaan 64 2991 CT Barendrecht (B200310606), voor nieuwbouw 11 appartementen en commerciële ruimte (publicatiedatum 20-05-2021). De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking inzien op de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’ De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan, binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking, beroep worden ingesteld. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOnderlangs 30A t/m 30L en Middenbaan 64, nieuwbouw 11 appartementen en commerciële ruimte
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op20-05-2021
  • Start19-05-2021
  • StraatnaamMiddenbaan 64
  • Postcode2991EM

- Advertentie (?) -